Inżynieria oprogramowania

Zarządzanie wymaganiami

Oferujemy definiowanie wymagań i zarządzanie nimi, zapewnimy rozliczalność zmian oraz korelacja.

Wdrażamy techniki zarządzania wymaganiami, definiowania wymagań i inżynierii wymagań, stanowiące fundament powodzenia każdego projektu informatycznego.

Eliminujemy nieoptymalne definiowanie wymagań i zarządzanie nimi, obniżamy koszty i czasochłonność projektów.

Zapewniamy efektywną analizę aspektów biznesowych i zmniejszamy ryzyko niepowodzenia projektu.

Pomagamy w korzystaniu ze sprawdzonych procedur i z oprogramowania w dziedzinie definiowania wymagań i zarządzania wymaganiami. Oferujemy rozwiązania przynoszące wymierne oszczędności poprzez:

  • ograniczenie liczby błędów i poprawek oraz przyspieszenie wprowadzenia produktu do użytku,
  • zwiększenie produktywności pracy poprzez ułatwioną i lepiej kontrolowaną wymianę informacji pomiędzy wszystkimi interesarjuszami,
  • wykazanie zgodności z przepisami i normami dzięki pełnej przejrzystości samych wymagań i ich pochodzenia.

Zarządzanie zmianą, konfiguracją i wydaniami oprogramowania

Usprawniamy realizację projektów programistycznych i nadzór nad projektami we wszystkich fazach pracy.

Polecane przez nas rozwiązania do zarządzania zmianą, konfiguracją i wydaniami oprogramowania wspomagają:

  • zapewnienie jakości i wysokiej produktywności pracy;
  • skuteczne współdziałanie w ramach rozproszonych zespołów;
  • automatyzację procesów budowania oprogramowania;
  • przejrzyste organizowanie projektów w sposób zapewniający szybkie dostarczanie oprogramowania wysokiej jakości;
  • możliwość śledzenia różnych aspektów projektu programistycznego na wszystkich jego etapach.

Wdrożymy dla Ciebie zaawansowane mechanizmy kontroli wersji, zarządzania środowiskiem roboczym i wsparcie dla równoległego prowadzenia prac programistycznych.

Uzyskasz elastyczne śledzenie defektów i zmian, automatyzację procesów, raportowanie i śledzenie wszystkich etapów projektu programistycznego.

Narzędzia programistyczne

Projektowanie, modelowanie, programowanie i dostarczanie znakomitego oprogramowania i systemów.

Wykorzystaj najlepsze narzędzia programistyczne. Jeżeli to tylko możliwe to niech będą to rozwiązania otwarte.

Niezależnie od tego jaki rodzaj aplikacji implementujesz, na jaką platformę sprzętową, czy oferujesz oprogramowanie jako usługę, albo tworzysz dedykowane aplikacje korporacyjne, Tobie i Twoim klientom zależy, by projekty kończyły się sukcesem. Będzie to tylko możliwe, jeśli wybierzesz właściwe narzędzia.

Integruj nowe i dotychczas używane narzędzia programistyczne i rozwiązania.

Dostarczaj oprogramowanie sprawnie i „zwinnie” dzięki automatyzacji i wielokrotnemu wykorzystaniu tych samych komponentów. Pamiętaj stymulować produktywność pracy w całym cyklu życia rozwiązań.

Testowanie oprogramowania i zarządzanie jakością

Zapewnienie funkcjonalności, niezawodności i wydajności oprogramowania już na etapie jego tworzenia oraz później.

Wdrożenie odpowiedni narzędzi sprawi, że testowanie oprogramowania i zarządzanie jakością przestanie stanowić problem.

Należy tak ulepszyć proces pracy zespołowej, aby zapewnić wysoką jakości na wszystkich etapach projektu programistycznego — od definicji wymagań, poprzez programowanie, zapewnienie jakości, bezpieczeństwa i zgodności z normami oraz przepisami, aż po wdrożenie.